หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

เป้าหมายความเข้าใจ

1. บอกชนิดของพันธุ์ยางและลักษณะของต้นยางพาราได้ถูกต้อง

2. บอกและอธิบายถึงประโยชน์ของต้นยางพาราได้ถูกต้อง

3. บอกวิธีการปลูกยางพาราได้ถูกต้อง

4. บอกวิธีขยายพันธุ์ยางได้ถูกต้อง

week5


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น